Szkolenia BHP Poznań dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Podczas szkolenia BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, organizowanego między innymi w Poznaniu, słuchacz nabywa wiedzę i kwalifikacje między innymi z zakresu kształtowania bezpiecznych warunków pracy. Po ukończeniu kursu pracownik będzie wiedział, jak prawidłowo zachować się w razie wystąpienia wypadku lub sytuacji zagrożenia. Nabyte uprawnienia i kwalifikacje pozwolą mu na skuteczne udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej.

Prawa i obowiązki pracowników
oraz pracodawców w zakresie BHP

Kurs na wózki widłowe Poznań dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych obejmuje między innymi zagadnienia związane z prawami i obowiązkami pracodawców oraz pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Słuchacz zapozna się z takimi zagadnieniami, jak na przykład:

 • odpowiedzialność za naruszenie przepisów BHP w miejscu pracy,
 • służba bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie.

Prawidłowe postępowanie w razie wypadku

Kurs BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych porusza również zagadnienia z zakresu wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz profilaktycznej ochrony zdrowia w zakładzie pracy. Podczas szkolenia słuchacz zapozna się z takimi zagadnieniami, jak:

 • rodzaje wypadków,
 • postępowanie w czasie wypadku,
 • obowiązki związane ze zgłaszaniem wypadków,
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej,
 • wykaz chorób zawodowych,
 • postępowanie w przypadku podejrzenia wystąpienia choroby zawodowej,
 • badania lekarskie wstępne, okresowe, kontrolne,
 • ochrona pracowników przed czynnikami szkodliwymi, które występują w miejscu pracy,
 • regulacje dotyczące odpowiednich warunków w miejscu pracy – oświetlenie, wentylacja, mikroklimat itp.

Organizacja ochrony przeciwpożarowej

W czasie szkolenia BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych zostają również poruszane tematy z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Kursant zapozna się z zasadami prawidłowego zachowania w razie pożaru, przyczynami powstawania pożarów oraz organizacji ochrony przeciwpożarowej.

Odzież ochronna i robocza

Kurs BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych obejmuje szereg innych zagadnień z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, na przykład:

 • odzież ochronna i robocza,
 • prawidłowa organizacja stanowiska pracy,
 • środki ochrony indywidualnej i zbiorowej,
 • substancje niebezpieczne,
 • bezpieczeństwo użytkowania urządzeń i narzędzi.

Szkolenia BHP dla firm i klientów indywidualnych

Kurs organizowany między innymi w Poznaniu oferowany jest klientom indywidualnym oraz firmom i innym instytucjom. Szkolenie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych można również przeprowadzić w siedzibie firmy.

Kurs na wózki widłowe w Poznaniu

Kurs na wózek widłowy Poznań składa się z części teoretycznej i praktycznej. Uprawnienia i kwalifikacje zdobyte w czasie szkolenia pozwalają na poruszanie się wszystkimi typami wózków widłowych. Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych oraz firm.


Nauka jazdy wózkiem widłowym

Kursy na wózki widłowe w Poznaniu to świetna okazja do podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych i tym samym zwiększenia szans na rynku pracy. W zakres szkolenia wchodzi między innymi praktyczna nauka jazdy. Jego uczestnicy poznają zasady bezpiecznego poruszania się wózkami widłowymi. Zapoznają się także z informacjami odnośnie ich budowy oraz konstrukcji. Kurs na operatora wózka widłowego w Poznaniu może zostać przeprowadzony w siedzibie firmy, tak aby Państwa pracownicy nie musieli dojeżdżać do ośrodka szkoleniowego.